Læringens vekselbruk

For å sikre effektiv læring må metoder og virkemidler gi rom for at vi lærer forskjellig. En kontinuerlig vekselbruk, over tid, er nødvendig.  Læring dreier seg om utvikling og anvendelse av ny kompetanse. I vår tilnærming til læring tar vi utgangspunkt i evner, og vi arbeider med utvikling av både […]

Finn fem feil

Det sies at 70% av alle endringsprosjekt mislykkes. Må det være slik? Selvfølgelig ikke! Men det er viktig å være bevisst hva som er vanlige fallgruber – for å unngå dem.  Den amerikanske organisasjonspsykologen Ray Williams peker på fem vanlige misoppfatninger om endringsprosesser:  Tro på at endring fullt ut kan […]