“Håll i och håll ut”

Utholdenhet er en nøkkel når man skal få til endring. Det er Moelven et bevis for.  På vårparten 2018 begynte Moelven et arbeid med å løfte frem medarbeiderne som en avgjørende ressurs for videreutvikling av konsernet. Første trinn var å finne ut hva Moelven er, som konsern og selskap. “Fortellingen” […]

Læringens vekselbruk

For å sikre effektiv læring må metoder og virkemidler gi rom for at vi lærer forskjellig. En kontinuerlig vekselbruk, over tid, er nødvendig.  Læring dreier seg om utvikling og anvendelse av ny kompetanse. I vår tilnærming til læring tar vi utgangspunkt i evner, og vi arbeider med utvikling av både […]