Dialogduken = styrt demokrati

Å la alle slippe til med sine erfaringer og kompetanse, innenfor en gitt ramme og retning, er raskeste veien til endring.  Den kanskje viktigste grunnen til at vi fortsatt bruker dialogduker som verktøy i mange av de prosjekter vi gjennomfører for, og sammen med, kunder, er fordi arbeidsmetoden tar individet […]

The power of Tight-Loose-Tight

Hvordan implementere ny lederfilosofi globalt under en pandemi? I kjølvannet av Covid-19-krisen har Telenor stått i bresjen for hva som skal til for å lede i et fleksibelt arbeidsmiljø. Selskapet har etablert Tight-loose-Tight-prinsippet globalt, der du må være tett på, stille forventninger og gi retning, være fleksibel på å gi […]