Endringskaleidoskopet

Har du riktig perspektiv på hvordan endringer vil bli oppfattet? Endringer i organisasjoner påvirker som oftest alle som hører til i organisasjonen – enten direkte eller indirekte. Det blir fort mye energilekkasje og motstand. Men det kan være komplisert å sortere hva som er hva.  “Endringskaleidoskopet” (Balogun&Hailey, 2008) er en […]