Møtet er satt. Bokstavelig talt.

Altfor mange møter er misbruk av tid og ressurser. Det går å løse med et bevisst forhold til hva som faktisk fungerer.  Ønsket effekt må alltid styre pedagogisk metode og møtedesign. Noen temaer løses best individuelt, andre får størst effekt dersom de utforskes på felles samlinger. Valg mellom digitale hjelpemidler […]