Operation New Energy

Takten i det grønne skiftet skyter fart. Alle land, og oss menneskene i dem, må gjøre store endringer for å nå krevende mål. Kraftforbruket øker i voldsomt tempo, samtidig som de fossile kraftkildene skal fases ut. Hvordan skal vi klare å sikre nok energi med fornybare energikilder? Heldigvis er fremskrittene […]