Takk for tilliten, Equinor!

Specifique har samarbeidet med Statoil/Equinor i snart 20 år. 

Første oppdrag for Statoil i 2003 var å levere en effektiv løsning for å rulle ut verdiimplementering i daværende Statoil Retail, i alle de land der Statoil hadde stasjoner. Løsningen måtte være rask å ta i bruk, sette tydelige felles rammer for Statoil Retail, men samtidig gi rom for lokale måter å implementere verdiene på. Og stikkordet var myndiggjøring av de ansatte – helt i tråd med Specifiques grunnleggende tro på å involvere medarbeidere for å nå felles mål. 

Samarbeidet ga mersmak, for begge parter. Den første rammeavtalen ble signert i 2005. Siden oppstarten har vi vært med i utviklingen av prosessdesign, læringsløsninger og gjennomføring av en rekke initiativer og kurs innenfor områder som arbeidsmiljø/HMS, visjoner og strategi, prosjektledelse, lederprinsipper og medarbeiderskap. Vi har utviklet et helt eget Equinor-land – Exlandia – som mye av den interne kursvirksomheten knyttes opp mot. Og vi går sammen om å utvikle kompetansetiltak om fremtidens energiløsninger.

Equinor er en krevende kunde, som gjør at vi hele tiden må finne nye løsninger. Med en så lang historie sammen, kan vi også utfordre tilbake. Hvordan vil for eksempel et modulbasert kompetanseopplegg hvor det er “Curiosity by learning” som styrer, fungere? Eller hvilke muligheter skaper samspillet mellom det analoge og digitale for å tenke nytt rundt læringsprinsipper? Samarbeidet med Equinor er et godt eksempel på hvordan både kunde og rådgivningsmiljø tjener på langsiktige relasjoner. 

Du kan lese mer om noen av våre samarbeidsprosjekter her: 

Digitalt familiespill i utvidet format
1+1=3