Vi tror på endring gjennom læring og involvering.

Og at den beste tilnærmingen skjer gjennom refleksjon, diskusjon og erfaringsdeling.
Prosjektene våre beskriver best hva vi gjør.

Kultur og verdier i Hurtigruten

Hurtigrutens visjon er å være verdensledende på oppdagelsesreiser. I 2014-2015 iverksatte Hurtigruten en reposisjonering av sin merkevare, noe som blant annet ville sette nye og høye krav til den nødvendige bedriftskulturen. Specifique bisto i Kulturprosjektet som fikk navnet “[email protected]”. Prosjektet skulle bidra til å flytte opplevelsen av merkevaren for både

Les mer »

PwC – Forståelse og etterlevelse av etiske retningslinjer

Å handle ut fra etikk og verdier er i hovedsak et spørsmål om bevissthet. Alle PwC selskaper og ansatte er underlagt en ”Code of Conduct”, CoC. De etiske retningslinjene er basert på PwCs verdier og konkretiserer disse på ulike områder. Utfordringen Specifique ble møtt med omfattet hvordan skape forståelse for,

Les mer »

Møllergruppen – Hvordan redde et omdømme

Volkswagenkonsernet måtte i 2016 tilbakekalle 8,5 millioner biler i Europa pga. juks med utslippsdata på EA-189 motorer. Møllergruppen er norsk importør av Volkswagen, og måtte umiddelbart da denne saken ble kjent, forberede seg på hvordan de skulle håndtere de utfordringene dette representerte. Både rent praktisk og omdømmemessig. Specifique utviklet en helhetlig

Les mer »

Equinor – The Future of Energy Simulation Game

Vi har utviklet et simuleringsspill for Equinor (tidligere Statoil,) der handlingen foregår i det fiktive landet Exlandia. Deltakerne blir tatt med på en reise der hensikten er å forstå verdikjeden innenfor energisektoren over tid, og samtidig trene på strategiske ferdigheter i et konkurransedyktig marked. Simuleringsspillet består av både digitale og

Les mer »

KS / NAV – NED med sykefraværet!

KS og NAV samarbeider for å bidra til å redusere sykefraværet i kommuner i Norge. Innsatsen er rettet mot arbeidsplasser i 25 kommuner som over tid har hatt 10 prosent sykefravær. I tett samarbeid med KS og NAV har vi utviklet et læringsløp i 2017 med to hovedformål:   Styrke

Les mer »
Ukategorisert
Lasse Jalling

Oljedirektoratet: Digital transformasjon

Oljedirektoratets hovedmål er å bidra til størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning. Å utnytte teknologi er

Read More »
Prosessverktøy
Vidar Hofmo Bjølgerud - Senior Grafisk Designer / Rådgiver

The power of Tight-Loose-Tight

Hvordan implementere ny lederfilosofi globalt under en pandemi? I kjølvannet av Covid-19-krisen har Telenor stått i bresjen for hva som skal til for å lede

Read More »