Vi tror på endring gjennom læring og involvering.

Og at den beste tilnærmingen skjer gjennom refleksjon, diskusjon og erfaringsdeling.
Prosjektene våre beskriver best hva vi gjør.

Finansforbundet med nytt blikk på rollen som tillitsvalgt

Å være tillitsvalgt kan være ensomt. Men ikke i Finansforbundet. «Hva forventes egentlig av meg som tillitsvalgt?» Det er kanskje det vanligste spørsmålet nyvalgte stiller seg. De aller fleste større fagforbund har ulike opplæringsløp for sine medlemmer. Det gjelder også Finansforbundet. De tillitsvalgtes første møte i kompetansetrappen går bare under

Les mer »

Field Development i Equinor

Siden 2009 har Equinor (Statoil) brukt pedagogiske verktøy og prosessdesign levert av Specifique i deres interne kurs om feltutvikling. Kjernen i Equinors virksomhet er utvinning av olje og gass. De fleste av oss tenker nok på en oljeplattform i Nordsjøen når vi forestiller oss hva dette går ut på. Men

Les mer »

En felles digitaliseringsreise med Statoil/Equinor

Statoil/Equinor er en krevende kunde, som gjør at vi hele tiden må finne nye løsninger.  Vårt første oppdrag (2003) for Statoil var en klassisk, analog dialogduk, om hva selskapets verdier skulle bety i praksis. Etter hvert ble det mange hybridløsninger, hvor vi tok i bruk nettbaserte løsninger for felles resultatrapporter

Les mer »

Yara – Safe by Choice

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er bærebjelker i Yaras virksomhet. Yara mener at enhver ulykke kan forebygges og jobber for å komme ned på målet som er null ulykker. Specifique bistår med et globalt opplæringsprogram for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HESQ). Opplæringen er rettet mot både ansatte og ledere,

Les mer »

Sosialt Entreprenørskap – EVPA

European Venture Philanthropy Association (EVPA) er en engasjert samling av organisasjoner som deler samme visjon og et felles mål: å skape positiv samfunnsmessig påvirkning gjennom venturefilantropi og sosiale investeringer (sosialt entreprenørskap). Fra 9. til 11. november 2017 møtte 530 deltakere fra hele verden på Sentralen i Oslo for EVPAs årskonferanse.

Les mer »

Medietilsynet – Digital Dømmekraft

Det er økende pågang av henvendelser med ønske om nettvettkurs eller -foredrag. Mange skoler oppgir at de ønsker mer kunnskap om foreldre som veiledere og rollemodeller for barna på nett, og etterspør verktøy til å gjennomføre konstruktive og gode foreldremøter om dette. Mobbeombudet i Buskerud og Medietilsynet har derfor gått

Les mer »

Field Development i Equinor

Siden 2009 har Equinor (Statoil) brukt pedagogiske verktøy og prosessdesign levert av Specifique i deres interne kurs om feltutvikling. Kjernen i Equinors virksomhet er utvinning

Les mer »

Yara – Safe by Choice

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er bærebjelker i Yaras virksomhet. Yara mener at enhver ulykke kan forebygges og jobber for å komme ned på målet

Les mer »
Ukategorisert
Lasse Jalling

Oljedirektoratet: Digital transformasjon

Oljedirektoratets hovedmål er å bidra til størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning. Å utnytte teknologi er

Read More »
Prosessverktøy
Vidar Hofmo Bjølgerud - Senior Grafisk Designer / Rådgiver

The power of Tight-Loose-Tight

Hvordan implementere ny lederfilosofi globalt under en pandemi? I kjølvannet av Covid-19-krisen har Telenor stått i bresjen for hva som skal til for å lede

Read More »