Yara – Safe by Choice

Safe by Choice

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er bærebjelker i Yaras virksomhet. Yara mener at enhver ulykke kan forebygges og jobber for å komme ned på målet som er null ulykker.

Specifique bistår med et globalt opplæringsprogram for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HESQ). Opplæringen er rettet mot både ansatte og ledere, og består av en kombinasjon av Dialogduk™ og digitale verktøy.

Dialogduken er modulbasert, bygget opp rundt åtte sentrale tema innen HESQ, og utformet slik at deltakerne gjennom en styrt diskusjon selv konkluderer med hvordan hvert tema operasjonaliseres i egen arbeidssituasjon og egne oppgaver.

Den digitale løsningen er rettet mot ledere, og gir viktig datafangst og fleksibilitet i opplæringen. Svar og tilbakemeldinger kan vises “live” og aggregert for store grupper som et effektivt virkemiddel i plenumsdiskusjoner og erfaringsutvekslinger.

Målsettingen med denne pedagogiske tilnærmingen er å skape enda større engasjement og ansvarliggjøring av hver enkelt medarbeider med hensyn til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

Sosialt Entreprenørskap - EVPA
En felles digitaliseringsreise med Statoil/Equinor