KS / NAV – NED med sykefraværet!

KS og NAV samarbeider for å bidra til å redusere sykefraværet i kommuner i Norge. Innsatsen er rettet mot arbeidsplasser i 25 kommuner som over tid har hatt 10 prosent sykefravær.

I tett samarbeid med KS og NAV har vi utviklet et læringsløp i 2017 med to hovedformål:

 

Styrke ledere i mestringsorientert ledelse
Vi har utviklet en Dialogduk for virksomhetsledere til bruk i workshops i målgruppekommunene. Dialogduken bidrar til å vise sammenhengene mellom mestringsorientert ledelse og redusert sykefravær, samt skaper dialog og tiltak som støtter opp under kommunenes videre arbeid for å sikre varig reduksjon i sykefraværet.

 

Sikre eierskap og ansvarsfølelse blant medarbeidere
Vi har også utviklet en Dialogduk til bruk på arbeidsplassen. Lederne har selv ansvar for å bruke denne Dialogduken på egen arbeidsplass, samt sikre oppfølging av konkrete tiltak i etterkant.

Fra januar til juni har mer enn 1000 ledere deltatt på workshops med Dialogduk, samt at ca 16 000 medarbeidere vil delta på workshops i egen avdeling. Tilbakemeldingene har vært særdeles positive, spesielt nytteverdien av å diskutere hva sykefravær betyr ”hos oss”, og hvordan vi sammen skal få det NED. Arbeidsformen Dialogduk oppleves som engasjerende, lærerik og involverende.