Equinor – HMS-kurs

Specifique har samarbeidet med Equinor i mer enn 10 år innen HMS opplæring. Utgangspunktet var at det eksisterende lovpålagte kurset for ledere, verneombud og tillitsvalgte den gang ble oppfattet som kjedelig og lite engasjerende.

Specifique gikk inn og restrukturerte hele kurset, med en mye sterkere vekt på aktiv deltakelse og diskusjon blant kursdeltakerne. Hovedverktøyet er en Dialogduk som fungerer som en rød tråd gjennom kurset, og skaper enormt mye diskusjon, refleksjon og erfaringsdeling. Dialogduken brukes i kombinasjon med faglige innlegg fra interne ressurspersoner.

Vi har jevnlig revidert det pedagogiske innholdet i tråd med utviklingen av interne prosesser og styringssystemer i Equinor. Kurset består i dag av en to-dagers samling pluss et e-læringskurs i forkant. HMS-kurset gjennomføres regelmessig til svært gode tilbakemeldinger.