Oppskrift på vellykket endring

Alle endringsprosesser er unike, men det er noen momenter som går igjen i de prosesser som er rimelig vellykkede, og som du som leder endringen må ivareta: 

 • Formuler en klar begrunnelse
 • Skap en endringsfortelling
 • Kartlegg hvem som påvirker prosessen og resultatet (interessenter)
 • Vurder ønsket effekt opp mot omkostninger ved endring
 • Lag en tydelig prosessdesign
 • Sett medarbeidere i stand til å gjennomføre endringen
 • Bruk ressurser på å skape aksept for endringen
 • Definer og kommuniser eventuelle sanksjoner
 • Kommuniser og marker milepæler
 • Tør å endre på prosessen (men ikke målet!)
 • Beregn tilstrekkelig tid for å få faktiske resultater

Det er ikke en linjær sammenheng mellom disse punktene. Rekkefølgen kan variere. Men du bør aktivt ta stilling til alle, og tilpasse ditt endringsdesign til hvilke svar – eller spørsmål – hvert punkt gir deg. Vi har erfaring fra ulike former for endringsprosesser i mer enn 200 virksomheter, og gir deg gjerne råd om hvordan du skal lykkes hos deg. 

Løsningen ble et Kinderegg
Hybridundervisning anno 2021