Hybridundervisning anno 2021

Hybridundervisning og blandet læring – det er morsomt å måtte tenke nytt! I utviklingen av sitt nye kompetansesenter har Rytec kombinert “lowtech” Brio togbane med “hightech” videoløsning og engasjerende læringsapp. Sammen blir det skikkelig bra ed-tech!

Rytec AS er et solid selskap som tilbyr tjenester rettet mot samferdsel på vei og bane. I 2020 fikk de også godkjenning fra Statens jernbanetilsyn til å utføre opplæring av førere. Og ambisjonene er store! Som Kate i Rytec Kompetansesenter sier: “Nå starter reisen for alvor, vi er på vei fra utgangsstasjonen, og ut på det store jernbanenettet for å tilby opplæring til personell med betydning for trafikksikkerheten med effektive og moderne metoder og verktøy!”

Å drive kurs, opplæring og møtevirksomhet i koronaens tid har som vi alle har erfart gitt ekstra utfordringer, men har også pushet frem nye og innovative måter å drive arbeidet på. Siden mars 2020 er “alle” nå kjent med Teams, Zoom og Meet, uavhengig av om man liker det eller ikke. Og sannheten er jo at det er både mye å like og mye å mislike når det kommer til de digitale møteplassene. Tidsbesparende, miljøvennlig og rimeligere er det jo å la folk møtes uten at de trenger å flytte på seg. Men også krevende med mindre sosial kontakt, isolasjon, færre muligheter til å lese kroppspråk og ansiktsuttrykk når man diskuterer og snakker sammen. Og ikke minst hvordan man involverer, aktiviserer og deler med hverandre når alt man har er “talking heads” av ansikter filmet nedenfra, og vi gjør det vi kan for å kompensere med fantasirike bakgrunner. 

I løpet av denne tiden har vi altså fått lov til å leke litt med Rytec og gitt noen innspill på hvordan de kan gjennomføre kurs og opplæring med en kombinasjon av digitale og analoge metoder. Såkalte hybridløsninger tror vi nemlig vil bli veldig vanlig i tiden som kommer. Konkret har vi hjulpet til med å designe et kursopplegg der deltakerne enten sitter på hvert sitt hjemmekontor og møtes i Teams, eller at noen sitter samlet fysisk på et eller flere kontor, mens andre sitter hjemme foran laptopen. En bra ting med Teams og Zoom er grupperommene man kan lage, slik at alle som deltar hjemmefra kan settes sammen i mindre grupper, og de som sitter fysisk samlet kan utgjøre en eller flere grupper der de sitter. Du vet – sånn man gjorde det før i tiden.  Da har man løst dette med å få deltakere til å diskutere sammen som del av et kurs. 

Deretter er det de pedagogiske metodene. 

Når man skal jobbe med trafikksikkerhet må man jobbe visuelt. Regler, rutiner og forskrifter er selvfølgelig viktig, men man må teste det ut i praksis også. Flygere bruker flysimulatorer, togførere brukler togsimulatorer, men man kan også gjøre det skikkelig low-tech! Rytec bruker Briobane for å simulere situasjoner deltakerne må reagere på. Virkeligheten i miniatyr! Genialt, enkelt, billig og effektivt! Med et kamera som filmer banen, og deltakere som sitter i grupper og diskuterer ulike caser som deretter blir testet ut i praksis, får deltakerne en grundig forståelse av regler og rutiner i praksis. Kurset forøvrig byr også på grunnleggende teori som presenteres av Kate, Sigbjørn eller andre tilknyttet kompetansesenteret via slides og forklaringer, men vi har også introdusert bruk av Diggle som et viktig verktøy. 

Diggle er et digitalt workshop og presentasjonsverktøy som lar deltakere svare på spørsmål, se filmer og løse oppgaver enten i grupper eller hver for seg. Deretter brukes alle svarene aktivt inn i plenumsdiskusjoner for å diskutere ulikheter i synspunkter, meninger og ideer. I dette kurset har deltakerne også svart på noen spørsmål i forkant som gjennomgås innledningsvis. Diggle brukes i gruppediskusjoner gjennom hele dagen og avsluttes med en individuell quiz – hvem lærte mest?

Videre kommer vi også til å samarbeide om andre kurs. Vi er utrolig stolte av å kunne være med å bygge et kompetansesenter med varierte metoder og verktøy slik at man kan utdanne folk i denne sektoren på fleksible og engasjerende måte. Verden vil komme litt tilbake til det den var før, men ikke helt. Fokus på det digitale vil være større, men det er i hybridløsningene vi har virkelig tro på at fremtiden ligger. Noe digitalt, noe analogt. Noe individuelt og noe i grupper. Noe på Teams og noe i gode, gammeldagse klasse- og møterom.

For mer informasjon, snakk med [email protected] 

Oppskrift på vellykket endring
Felles forståelse som nøkkel til endring