Hvordan lykkes med å få NED sykefraværet?

Å få ned sykefraværet er viktig av mange grunner, ikke kun de økonomiske

Sykefraværet i Norge regnes som høyt, og enkelte sektorer – som helse og omsorg, samt barnehagene i kommunene – sliter ekstra. Å få ned sykefraværet er viktig av mange grunner, ikke kun de økonomiske. Mange år med intens forskningsaktivitet har faktisk gitt oss mye kunnskap om hva som fører til sykefravær, og ikke minst – hvordan man skaper gode arbeidsplasser med lavt fravær.

Men, som på så mange områder er det å omsette kunnskap til konkrete handlinger, som fører til endringer, den store utfordringen. Dette får vi i Specifique nå lov til å bistå KS og NAV med og etter mange måneder med forberedelser starter jobben med å få NED sykefraværet i Harstad kommune, fredag den 5. januar! Deretter går det slag i slag i totalt over 30 kommuner.

Stikkord for det som skal skje er kunnskapsformidling, erfaringsutveksling, fokus på lederskap, samarbeid og medarbeiderinvolvering.

Vi gleder oss til å bruke vår kunnskap og metoder for å gjøre en viktig forskjell! Les mer om prosjektet bl.a på www.ned.no eller her www.nrk.no eller her www.ks.no

Livslang og variert læring
Gleden ved å dele