Medietilsynet – Digital Dømmekraft

Det er økende pågang av henvendelser med ønske om nettvettkurs eller -foredrag. Mange skoler oppgir at de ønsker mer kunnskap om foreldre som veiledere og rollemodeller for barna på nett, og etterspør verktøy til å gjennomføre konstruktive og gode foreldremøter om dette. Mobbeombudet i Buskerud og Medietilsynet har derfor gått […]

#Snillsnakk – antimobbing og nettvett

Utdanningsdirektoratet ønsker å forebygge og redusere mobbing blant ungdom og har derfor innvilget midler for tiltak på videregående skoler. Østfold fylkeskommune har tatt tak i denne muligheten og elev og lærlingombud, Henrikke Bugdø-Aarseth, leder arbeidet.I samarbeid med Østfold fylkeskommune har Specifique utarbeidet et kurs i nettvett/antimobbing, kalt #Snillsnakk. Konseptet har […]