Yara – Safe by Choice

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er bærebjelker i Yaras virksomhet. Yara mener at enhver ulykke kan forebygges og jobber for å komme ned på målet som er null ulykker.Specifique bistår med et globalt opplæringsprogram for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HESQ). Opplæringen er rettet mot både ansatte og ledere, og […]

Sosialt Entreprenørskap – EVPA

European Venture Philanthropy Association (EVPA) er en engasjert samling av organisasjoner som deler samme visjon og et felles mål: å skape positiv samfunnsmessig påvirkning gjennom venturefilantropi og sosiale investeringer (sosialt entreprenørskap).Fra 9. til 11. november 2017 møtte 530 deltakere fra hele verden på Sentralen i Oslo for EVPAs årskonferanse. Målet […]