1+1=3

Ikke bare er det hyggeligere, evnen til endring blir også større når man gjør det sammen! En viktig grunn til at endringsprosesser mislykkes, er at man ikke tar hensyn til at endring krever (organisatorisk/individuell) læring. En klassisk definisjon av læring innenfor psykologifaget er at læring har funnet sted når det skjer […]