1+1=3

Ikke bare er det hyggeligere, evnen til endring blir også større når man gjør det sammen! En viktig grunn til at endringsprosesser mislykkes, er at man ikke tar hensyn til at endring krever (organisatorisk/individuell) læring. En klassisk definisjon av læring innenfor psykologifaget er at læring har funnet sted når det skjer […]

Sosialt Entreprenørskap – EVPA

European Venture Philanthropy Association (EVPA) er en engasjert samling av organisasjoner som deler samme visjon og et felles mål: å skape positiv samfunnsmessig påvirkning gjennom venturefilantropi og sosiale investeringer (sosialt entreprenørskap).Fra 9. til 11. november 2017 møtte 530 deltakere fra hele verden på Sentralen i Oslo for EVPAs årskonferanse. Målet […]