Ting vi gjerne vil dele

“Håll i och håll ut”

Utholdenhet er en nøkkel når man skal få til endring. Det er Moelven et bevis for.  På vårparten 2018...

Operation New Energy

Takten i det grønne skiftet skyter fart. Alle land, og oss menneskene i dem, må gjøre store endringer for...

Å smake egen medisin

Ombudet for barn og unge i Viken går nye veier for å nå ut til både barn og voksne....

Tilbake til fremtiden

Gjennom en tid med noe eller mye hjemmekontor har måten vi jobber på endret seg. Hvordan vi skal jobbe...

Å sikre dømmekraft i domstolen

Det er ofte det som står mellom linjene som avgjør om man lykkes.  Partssamarbeidet i domstolene er regulert av...

Hafslund tester talenter

Hvordan forvalter man en investering på 3 milliarder? Å fatte beslutninger under tidspress, med begrenset informasjon og hvor konsekvensene...

Involverende målstyring

For å beholde posisjonen som ledende kringkaster har NRK definert seks områder de skal være best på. Disse er...

Kakebitansvar som metode

Del opp oppgaven i mindre biter men behold helheten.  Når støvet har lagt seg etter gjennomført prosess, kommer man...

Felles forståelse som nøkkel til endring

En usunn byggebransje er en trussel for både selskaper og jobber. Derfor har svenske arbeidsgivere og arbeidstakere gått sammen...

Hybridundervisning anno 2021

Hybridundervisning og blandet læring – det er morsomt å måtte tenke nytt! I utviklingen av sitt nye kompetansesenter har...

Løsningen ble et Kinderegg

Hvordan lykkes med Kinderegget Fleksibilitet + involvering + koronavennlig? Noen samtaler fungerer best når man er i samme rom....

Let’s Diggle! – Create virtual engagement

Telenor newly implemented a new global leadership philosophy, by embracing the tight-loose-tight principle. In short, leaders have to be...

Endringskaleidoskopet

Har du riktig perspektiv på hvordan endringer vil bli oppfattet? Endringer i organisasjoner påvirker som oftest alle som hører...

1+1=3

Ikke bare er det hyggeligere, evnen til endring blir også større når man gjør det sammen! En viktig grunn...

Takk for tilliten, Equinor!

Specifique har samarbeidet med Statoil/Equinor i snart 20 år.  Første oppdrag for Statoil i 2003 var å levere en...

Digitalt familiespill i utvidet format

Stjernekolonien skaper gode samtaler mellom foreldre og barn om bruk av digitale medier. Nå er galleriet med spillbare karakterer...

Fem grunnleggende hensyn i design av endringsprosesser

Svært mange endringsprosesser får liten eller ingen effekt fordi man ikke har stilt seg følgende grunnleggende spørsmål:  Behov: Svarer...

3400 kloke hoder

Folk er Moelvens viktigste ressurs. Da er det klokt å involvere dem i hvordan selskapet skal utvikles videre.  I...

Specifique på pallen!

Vi har deltatt i to internasjonale konkurranser innen læring- og utviklingsfeltet

Tenk HMS – bruk solkrem!

Men, hvem lytter vel til gode råd…?

Gleden ved å dele

Om hvorfor selv beinharde individualister trives med gruppelæring.

Hvordan lykkes med å få NED sykefraværet?

Å få ned sykefraværet er viktig av mange grunner, ikke kun de økonomiske.

Livslang og variert læring

Myter og fakta om effektiv læring