3400 kloke hoder

Folk er Moelvens viktigste ressurs. Da er det klokt å involvere dem i hvordan selskapet skal utvikles videre. 


I 2018 begynte Moelven på en reise som, etterhvert, involverer alle 3 400 medarbeidere, i både Sverige og Norge. Utgangspunktet var en erkjennelse av at det er menneskene i selskapet som er Moelvens største konkurransefortrinn. 

Første trinn på reisen var å definere hva et Aktivt medarbeiderskap betyr. Neste trinn var å la hver enkelt medarbeidere reflektere over hvordan han eller hun kan ta et aktivt ansvar for å utvikle både seg selv og selskapet – et aktivt medarbeiderskap. Og alle i selskapet er medarbeidere, selv om man har ulike roller og oppgaver. Derfor var det naturlig at dialogen om et Aktivt medarbeiderskap begynte i konsernledelsen. 

Som i alle prosesser hvor medarbeidere blir aktivt involverte, skapes det forventninger hos de ansatte. Det er forventninger som ledelsen må kunne møte. En viktig del av prosessen med det Aktive medarbeiderskapet var derfor hvordan ledere skal legge til rette for at kraften og viljen hos de ansatte til å utvikle seg selv og selskapet, skal få nok plass. Hovedverktøyet som ble brukt var dialogduk. Det ble utviklet to ulike dialogduker, en helanalog for alle ansatte, inkludert ledere, og en kombinasjonsduk rettet mot ledere. Den analoge dialogduken kombineres med korte, tematiske introduksjonsfilmer, som setter rammer og retning for gruppediskusjonen. 

Covid-19 gjorde at utrullingen ble satt på vent, fordi man ikke ønsket å risikere at hele ledergrupper kunne bli satt i karantene. I dialog med oppdragsgiver utvikles det høsten 2020 en digital versjon av begge dialogdukene, i Miro, tilrettelagt for gjennomføring i Microsoft Teams. Det har vært spesielt viktig for Moelven at man skal kunne kombinere helt analoge samlinger med gjennomføringer av digitale samlinger hvor samtlige bruker digitale løsninger. 

Specifique på pallen!
Fem grunnleggende hensyn i design av endringsprosesser