EVPA 2017

FERD EVPA 2017

European Venture Philanthropy Association (EVPA) 2017 European Venture Philanthropy Association (EVPA) er en engasjert samling av organisasjoner som deler samme visjon og et felles mål: å skape positiv samfunnsmessig påvirkning gjennom venturefilantropi og sosiale investeringer (sosialt entreprenørskap). Fra 9. til 11. november 2017 møtte 530 deltakere fra hele verden på […]

Visjon og atferdsverdier

Visjon og atferdsverdier i Tine Specifique startet sitt samarbeid med TINE allerede i 2006, da med fokus på etisk forretningsdrift og tydelig verdiforankring. Senere har vi samarbeidet på innovasjonsområdet med bevisstgjøring og kompetanseutvikling internt. I 2013 lanserte TINE en ny visjon og justerte i den forbindelse også sine atferdsverdier. Specifique […]