Digital Dømmekraft

Digital dømmekraft - mobbing

Digital Dømmekraft Digital Dømmekraft er et samarbeidsprosjekt mellom Medietilsynet, Mobbeombudet i Buskerud, Partnerskap mot Mobbing og Specifique. Det faglige utgangspunktet for prosjektet er gjeldende forskning om foreldres kjennskap til barnas opplevelser på nett og mobil ( Barn og Medier – undersøkelsen 2016 ). 83 prosent av foreldrene mener det er foreldre og […]

#Snillsnakk – antimobbing og nettvett

Østfold Fylkeskommune - #snillsnakk

Antimobbing og nettvett Utdanningsdirektoratet ønsker å forebygge og redusere mobbing blant ungdom og har derfor innvilget midler for tiltak på videregående skoler. Østfold fylkeskommune har tatt tak i denne muligheten og elev og lærlingombud, Henrikke Bugdø-Aarseth, leder arbeidet. I samarbeid med Østfold fylkeskommune har Specifique utarbeidet et kurs i nettvett/antimobbing, […]